START

Westsea AB är ett oberoende tjänstekonsultföretag med kontor i Stockholm. Företaget hjälper sina uppdragsgivare inom näringsliv och samhälle med.
  • Projektledning
    • Infrastruktur
    • Lan , Wan
    • Säkerhets teknik
  • Telemanagement
  • Upphandling
  • Kravanalys

Framgångsrik  integrerad kommunikation kräver framförallt två saker:

Möjlighet att se möjligheter, att snabbt kunna knyta ihop olika delar, både i och utanför den egna verksamheten. Från det lilla till det stora.

Möjlighet att göra det som krävs, dvs att utifrån en specifik möjlighet planera och genomföra en serie aktiviteter som förverkligar möjligheten. Genomförandet måste sättas i relation till förutsättningar och resurser som finns tillgängliga.