OM WESTSEA


Westsea AB erbjuder er resurser som hanterar, samordnar och säkerställer en effektiv styrning och förvaltning inom.

Projektledning

 • Infrastruktur LAN, WAN
 • Säkerhets teknik
 • Management
 • Ledarskap

Telemanagement

 • Växelplattform:  Telepo Bcs 3.0 – 4.3, Mitel, Astra och MX-ONE
 • Call Center lösningar, extern svarsservice, rapporthandering
 • Mobiler: iPhone, Android
 • Tablets: iPad, AndroidUpphandling

  Upphandling

 • LOU
 • Krav analys

Idag är det inte en självklarhet att man har någon som ansvarar för förvaltning av upphandlade tjänster så att de levereras på överenskommen tid, plats och till överenskommen kvalitet och kostnad.

Westsea AB hjälper er med!

Projektledning

 • Behovsanalys
 • Kravanalys
 • Riskanalys
 • Projektkvalitet – kvalitetskrav som  på  projekt och produktion.
 • Organisation
 • Projektstyrning

Telemanagement

 • Telefoniansvarig att hyra vid vakanser eller tillfällig kompetensförstärkning
 • Ökad affärsnytta genom att identifiera interna verksamhetsbehov
 •  Ökad effektivitet genom samordning och enhetlighet
 •  Kontroll och struktur genom processer för mätning, utvärdering och styrning
 •  En operativ länk mellan leverantörer, beställare och användare
 • Service Level Agreements (SLA’s)
 • Kostnader
 • Kostnadsutveckling och optimering
 • Kvalitetsutveckling

Upphandling

 • Stat, Kommun och Landsting  (Lou, Lagen om offentlig upphandling)
 • Näringsliv & privata sektorn.

Från vår bas i Stockholm utför vi konsultuppdrag inom Projektledning  och Telemanagement  i Sverige och internationellt.